1. Właścicielem sklepu internetowego bandwatch.pl, zwanego dalej Sklepem jest: Firma "LENART" Tomasz Lenart
  Siedziba firmy mieści się w:
  95-015 Głowno, ul. Wojska Polskiego 6
 2. Domniemywamy się, że Użytkownik, składający zamówienie, zwany dalej Klientem, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania ograniczeń w korzystaniu ze strony www.bandwatch.pl.
 4. Przez założenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłania go do bandwatch.pl
 5. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu bandwatch.pl ze złożonym zamówieniem. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 7.  bandwatch.pl w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadniających wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego bandwatch.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 11. bandwatch.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. bandwatch.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 13. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 10 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Kuriera (do 2 dni).
 14. bandwatch.pl pobiera zryczałtowana opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może się zapoznać w każdej chwili na stronie koszty wysyłki.
 15. bandwatch.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie głównej.
 16. bandwatch.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polska lub firmy kurierskie.
 17. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto bandwatch.pl.
 18. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez bandwatch.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 20. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Sklepu Internetowego bandwatch.pl: polityka prywatności.
 21. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon za dokonane zakupy. Dokument zakupu dołączany jest bezpośrednio do paczki lub wkładany pod list przewozowy na wierzchu paczki.
 22. W czasie trwania promocji obejmującej wszystkie produkty voucher na pierwsze zakupy jest w tym czasie nieaktywny.
 23. Rabaty i promocje nie obejmują opakowania prezentowego.                                                                                                                                                                   

  ZWROT I WYMIANA         
                                                                                                                                                                                                                                
 24. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny można zrezygnować bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 
 25. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku towaru nieużywanego, posiadającego metkę. Jest to niemożliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt jest zniszczony, kopiowany lub w jakikolwiek sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres podany w kontakcie na stronie bandwatch.pl z dopiskiem "ZWROT".
 26. Do zwracanego/wymienianego towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz, który jest dostępny do pobrania na stronie: https://www.bandwatch.pl/pl/content/6-zwrot-i-wymiana oraz dowód zakupu.
 27. Sklep dopuszcza możliwość wymiany towaru na inny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta przesyłki ze Sklepu.
 28. Koszt odesłania paczki do Sklepu w celu wymiany towaru ponosi Klient, paczka zwrotna wysyłana jest na koszt Sklepu.
 29. Jeżeli cena produktów przeznaczonych na wymianę jest inna (wyższa, lub niższa), należy dokonać zwrotu a następnie ponownego zakupu w Sklepie.
 30. Czas wymiany towaru na inny to max. 7 dni roboczych.
 31. Zwrot kosztów zakupionego towaru następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki od Klienta.
 32. Zwrot środków następuje przelewem bankowym na nr konta Klienta, podany w formularzu zwrotu.
 33. W przypadku zwrotu towaru, sklep nie zwraca kosztów przesyłki.                                                                                                                                                             

  REKLAMACJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 34. Wszystkie produkty w Sklepie objęte są roczną gwarancją od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 35. W razie stwierdzenia przez Klienta wady w zakupionym towarze, jej zgłoszenia można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, messengera lub pisemnie.
 36. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien produkt niezwłocznie przesłać na adres Sklepu z zachowaniem należytej staranności w zabezpieczeniu produktu. Do reklamowanego produktu należy dołączyć pobrany, wydrukowany i wypełniony formularz, dostępny na stronie https://www.bandwatch.pl/pl/content/6-zwrot-i-wymiana oraz dowód zakupu.
 37. W razie uwzględnienia istnienia wady Sklep produkt wadliwy wymieni na wolny od wad lub wadę usunie według żądania Klienta, chyba że spełnienie sposobu określonego przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów.
 38. Koszt wysyłek w przypadku uzasadnionej reklamacji ponosi Sklep. Klient może wysłać paczkę do rozpatrzenia reklamacji na własną rękę i poprosić o zwrot kosztów w przypadku istnienia opisanej wady (koszt wysyłki rekompensujemy max. do 10zł). Nie przyjmujemy wysyłek za pobraniem.
 39. Klient może wyrazić zgodę na rekompensatę poniesionych kosztów wysyłki dodatkowym, wybranym prze Klienta gratisowym paskiem do zegarka, dołączonym do przesyłki zwrotnej. Koszt przesyłki naprawionego/wymienionego na nowy towaru do Klienta ponosi Sklep.
 40. Klient może prosić o zamówienie przez Sklep kuriera po odbiór paczki reklamacyjnej. Kurier odbiera paczki następnego dnia roboczego w godzinach 8 – 18. W przypadku nieudanej próby odbioru paczki Sklep nie podejmuje kolejnej próby i wówczas koszt wysyłki spoczywa na Kliencie.
 41. Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne; wady powstałe w wyniku: zdarzeń losowych (potłuczenie, zarysowania szkła lub koperty itp.), użytkowania zegarka niezgodnie z jego przeznaczeniem; wady estetyczne powstałe w wyniku prawidłowego użytkowania, np. drobne otarcia koperty lub szkła, drobne zmechacenia paska; zużycie baterii, także w okresie trwania gwarancji; wady wynikające z nieodpowiedniej konserwacji paska, np. pranie w pralce.
 42. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.